Строителство На Еднофамилни Къщи

Строителство На Еднофамилни Къщи

Фирма Куолити Груп извършва строителство на еднофамилни къщи, като цялостното проектиране и изграждане е съобразено с предпочитанията на клиентите (инвиститорите). Дизайна на еднофамилните къщи от Куолити Груп може да бъде от стандартен (класически) до луксозен вариант.

При изграждането, от основи до ключ, се спазват всички нормативни и конструкционни изисквания.

Фирмата не допуска компромис с качеството на строителните материали,влагани в строежите си, а също така с технологията при изграждането им. Множеството доволни клиенти  са нашата най-добра реклама. Удовлетворението на инвеститорите ни показва и  ни дава увереност да продължим да предлагаме все по-конкурентни и качествени услуги в областта на строителството.

Изкопни работи, груб строеж, покривни работи и до най-малкият детайл в изпълнението на довършителните работи, професионалният ни екип внимателно Ви изслушва на всеки етап от изграждането на сградата, като се стремим да прилагаме Вашите идеи, подпомогнати с нашето професионално виждане, за да бъде крайният резултат точно отражение на Вашите нужди.

Приоритет на строителна фирма Куолити Груп е качествено изпълнение на договорените строителни работи, точно спазване на работните проекти, постоянен надзор и контрол от началото на изпълнение на проекта до неговата пълна реализация, стриктно спазване на пусковите срокове и договорените бюджети, поддържане на коректни отношения с участниците в инвестиционния процес.

Фирмата предлага вертикална планировка – градиниогради и довариозеленяванедекоративни настилки и др.

Дружеството разполага с квалифициран технически персонал – строителни инженери, техници, геодезист, зидаро-кофражисти, арматуристи, зидаро-мазачи, бояджии, реставратори, дърводелци, заварчици, електротехници, водопроводчици и гарантира срочно и качествено изпълнение на поетите обекти.