Бетонните басейни са едни от най-висококачествените плувни басейни,които можем да изградим за Вас. Когато изградени правилно, тези басейни предлагат дълги години експлоатация преди да имат нужда от поддръжка или ремонт. Най-популярните бетонни басейн се правят с наливане на бетон върху стоманобетонна конструкция. Ето и основните етапи в изграждането на нашите басейни.

Основни стъпки при изграждането на бетонен басейн

1. Маркиране и очертаване на мястото, където ще бъде изграден бетонния басейн. Изкопът за басейна се прави 23 до 31 см по-дълбок, от дълбочината на желания от вас басейн, за да се осигури място за настилка на дъното на басейна. Около изкопа също се оставя повечв пространство за изграждането на стените на басейна.

2. Инсталиране на ВиК, като се използват подходящи тръби и силен свързващ материал. Вашият водопровод трябва да включва източване на дъното на басейна, както и необходимата структура за осигуряване на безопасен поток вода през целия басейн.

3. Следва поставянето на желязна армировка, която осигурява стабилност на басейна при наливане на бетона. Стоманената арматура се полага по стените и дъното на басейна.
Арматурата, служи като рамка за бетона и осигурява запазване на формата на басейна за дълго време. Стоманата се поставя във формата решетка за най-голяма издръжливост. В този момент да се създадат стълби или други вътрешни характеристики.

4. Наливане на бетона и създаване на реалната форма на басейна. Полагането на бетона се извършва чрез машини. При необходимост може и ръчно. Бетонът, който се използва за строителството на басейни, е различен от бетона, използван за строителството на сгради.

5. Следва изграждане на преливник или позициониране на скимерите и сервизно помещение. На следващ етап се полага мазилка с хидроизолация, дюзи, сифони и др.

6 .Следва поставяне на облицовка, придаваща интериорния вид на басейна. Предлагаме голяма гама от покрития – мозаечни, стъклокерамични и теракотни плочки с различна форма, големина и шарки. Всичко зависи от Вашето въображение. Горния борд на басейна може да бъде изработен от полиран камък. Следва поставянето на захранващото оборудване, кабели, тръбна система, оборудване за филтрация и др.

Следва напълването с вода и Ви оставяме да се наслаждаватео на удоволствието от изградения специално за Вас басейн.

Басейн със скимер

Басейн с преливник

Основните типове басейни от бетон са басейни със скимери и басейни с външен преливник

Скимерите представляват специални отвори по стените на басейна. Обикновено те са разположени на 10-20 сантиметра от горния ръб на басейна. Басейните със скимери са получили названието си от устройството, през което водата в басейна се отвежда към филтриращата система, за да бъде пречистена и дезинфектирана. При басейните със скимери нивото на водата е на нивото на скимерите, т.е. водната повърхност е на 10-20 сантиметра под ръба на коритото на басейна. За разлика от басейните със скимери, при басейните, работещи с преливник, нивото на водата е точно до ръба на басейна, за да може част от водата непрекъснато да прелива в преливника. Това е основната разлика между двата вида басейни.

При басейните със скимери връщането на пречистената вода обратно в басейна се осъществява от дюзи, които често са разположени срещу отворите на скимерите, на отсрещната страна на басейна. По този начин в басейните със скимери се осъществява непрекъсната хоризонтална циркулация на водата. Бройката на скимерите се определя от големината на басейна. Например един от начините е определяне според площта на водната повърхност, при който метод на 25 квадратни метра водна повърхност трябва да се пада един скимер. В по-малки по обем басейни се изграждат само горни скимери, а в по-големи басейни и в долната част на коритото може да се разположат отвори, отвеждащи водата за пречистване. Скимери е препоръчително да бъдат ползвани например при малки фамилни басейни.

При басейните с преливник водата запълва басейна до самият ръб и малко по малко прелива през ръба, попадайки в преливника. За разлика от басейните със скимер, при басейните с преливник водата не се отвежда директно към филтриращата система, а първо попада в тъй наречения компенсаторен резервоар и едва след това вече чрез помпа се отвежда за филтриране и дезинфекция. Това е другата голяма разлика между двата типа басейни. Компенсаторния резервоар служи за изравняване на обемите на водата, която е преляла през ръба на басейна и пречистената вода, която се връща в басейна. Връщането на водата в басейните на преливник се осъществява през дънни дюзи, което означава, че циркулацията на водата е вертикално, за разлика от басейните със скимери, при които циркулацията на водата е хоризонтално. Специалистите са на мнение, че при басейните с преливници се осъществява по-добро пречистване на водата, в сравнение с басейните със скимери. Преливника се препоръчва за по-големи басейни, например – за хотелски басейни, големи СПА-басейни, обществени басейни и пр.

Стъклокерамични пана

Фризове