Промишлен Алпинизъм – Монтаж На Топлоизолация С Алпинисти

Промишлен Алпинизъм – Монтаж На Топлоизолация С Алпинисти

КУОЛИТИ ГРУП извършва саниране и топлоизолация на сгради от алпинисти  – така наречения алпийски способили промишлен алпинизъм. Използваните материали за топлоизолации, са с гарантирана максимална енергийна ефективност и сигурна топлоизолация!

Приоритетна дейност за КУОЛИТИ ГРУП е монтажът на топлоизолациия на сгради чрез алпийски способ. Предимствата на т. нар. “алпийски способ” са главно в изключителната мобилност и гъвкавост на предлаганите услуги – нужното време за организиране и започване на работа (което за един опитен екип от алпинисти в повечето случаи е не повече от 30-40минути), както и възможността за достъп, с минимални средства (инвентар), до всяка точка от дадена фасада. Задължително условие за правилното изпълнение на една топлоизолационна система (съответно и постигане на максимален ефект от нея) е тя да бъде изградена от алпинисти с опит във височинните строително-ремонтни дейности.