Индустрилани Настилки

Индустрилани Настилки

Куолити Груп изгражда индустриални настилки в София и страната.

Предлагаме на Вашето внимание настилка City Top Plus

Дружеството извърша доставка, полагане и трамбоване на бетонови настилки тип паве/плочи. Този тип павета са високоустойчиви на интензивно натоварване от тежки и тежкотоварни автомобили бетонни настилки с интегрирана система за гарантирано свързване и дистанциране между отделните елементи на паважа. Системата е изключително подходяща за произвоствени и транспортни бази, като бързината на монтаж и отличните качества на настилката я правят отлично решение за Вашия бизнес.

Настилките от серията City Top Plus се характеризират със следните показатели:

 

• Без разместване и деформации дори и при най-тежки натоварвания

• Устойчивост на UV-лъчи, замръзване и луга

• Гарантирана широчина на фугите съобразно

действащите стандарти

• Патентована система за свързване специално

разработена за зони с интензивно натоварване

от тежкотоварни автомобили

Приложения

 

Пътища / отбивки

Улици / подходи

Кръгови движения

Индустриални площи

Паркинги

Допълнителна информация

 

Продуктите на Semmelrock осигуряват устойчивост на замръзване и луга на всички обявени продукти съгласно БДС EN 1338, EN 1339 и EN 1340. За размразяване могат да бъдат използвани само продукти, подходящи за бетонни изделия (например на основата на NaCl). Използването на продукти, съдържащи сулфати, може да доведе до увреждане на нашите изделия от бетон.