Европроект – къща за гости и кафе

Европроекти
Инвеститор:
Изпълнител:
Куолити Груп ЕООД
Дата на извършване:
15.10.2015
Локация:
гр. Стрелча
ЗА ПРОЕКТА

Хотел “Перла” и “Мода Бар Ревю” гр. Стрелча – Програма/Мярка – ПРСР (2007-2013) / 311 “Разнообразяване към неземеделски дейности”