Фирма Куолити Груп ЕООД разполага с квалифицирани и опитни специалисти, както и с необходимата строителна техника за извършване на всички видове работи, свързани с грубия строеж във всяка една област от събарянето на стари сгради през основите на новата сграда до последните довършитени дейности на жилище, басейни, склади или офис. Нашата крайна цел е пълна удовлетвореност на клиента, качество и надеждност на извършената работа.

Под „груб строеж” се разбира построяването на конструкцията на дадена сграда или съоръжение. Конструкциите се делят на архитектурни и инженерни. Архитектурните конструкции са жилищните сгради, а инженерните конструкции са пътищата, язовирите, мостовете и др.

Сградата може да се раздели на части, които се наричат елементи на сградата. Елементи на сградата се наричат нулевият цикъл и носещият скелет, чийто работен процес често се нарича масово „груб строеж”. Други елементи на сградата са подовете, покривът, стените, вратите и прозорците, окачени тавани и др.

Грубият строеж включва събарянето на стари сгради, ако има такива, също така всички изкопни работи и всички необходими мероприятия около започването строежа на сградата, като отводняване на изкопа, ограждане и обезопасяване на обекта, построяване на временните сгради, поддържащи строежа, на складове за съхранение на материала. Под груб строеж се разбира и изграждането на фундаментите и надосновните стени, стоманобетонните подове и стени (противоземетръсни шайби), колоните, зидариите, комините, шахтите, стълбищните клетки и др.